TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ
    21.12.2001 tarih ve 24617 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan TRKGM-2001/7 sayılı tebliğe göre sanayi malı üreten işletmeler satış Sonrası Servis Hizmetleri Yeterlilik Belgesi almak zorundadırlar. Ancak bu belgeyi alabilmek için öncelikle TSE’den satış sonrası servis hizmetinin verileceği servis istasyonunun ilgili ürün veya ürün grubu için hazırlanan hizmet standartlarına veya teknik düzenlemelere uygun olduğunu gösterir “Hizmet Yeterlik Belgesi” almanız gerekmektedir.
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı sekiz kalite yönetim prensibine dayanmaktadır.

Yani Kalite Yönetim Sistemi kuracak olan bir firmadan veya sistemin kurulu olduğu bir organizasyondan aşağıdaki bu 8 prensibin eksiksiz uygulamaları istenmektedir. Aslında bu prensipler Kurumsallaşma iddiasında olan bütün şirketlerden organizasyonlardan beklentilerdir.

ISO 9001 2008 Kalite Yönetim Sistemi Prensiblerinin bütünü ISO 9001 2008 Kalite Yönetim Sisteminin amacını ifade etmektedir
1. Müşteri Odaklılık:Müşteri tatmini gereklidir. Kuruluşların varlığı müşterilerine bağlı olduğu için müşterilerin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarının anlaşılması, müşteri isteklerinin karşılanması ve müşteri beklentilerinin ötesine geçmek son derece önemlidir. Müşteriler ( ISO 9001 de “ürün hizmet sunulan kuruluş yada kişiler” olarak tanımlanmaktadır) ve iki ana role sahiptir. Müşteriler süreçlere girdi teşkil etmek üzere gereksinimlerin tanımlanmasını sağlar.

2.Liderlik:Kalite için hayati önem taşır: Liderler hedef ve yön birliği olmasını sağlar. Oluşturduğu ve devam ettirdiği iç çevreyle çalışanların hedeflere ulaşmaya tam olarak katılımını sağlar. ISO 9001 2008 Standardı  lideri “ üst yönetim ” olarak tanımlamakta ve planlama, katılım, iletişim, müşteri odaklılık ve Kalite Yönetim Sistemi gözden geçirme çalışmalarında temel rol üstlenmesini istemektedir. Bu olmadığı taktirde, kalite sistemi başarısız olacaktır.

3.Çalışanların Katılımı:Her seviyede çalışanlar, kuruluşların temel varlıklarıdır ve katılımları sağlandığında gerçek kabiliyetleri ortaya çıkmaktadır. Çalışanların sistem planlama, süreç tanımlama, izleme ve iyileştirme çalışmalarına tam olarak katılımı sağlanmalıdır. Çalışanlar işlerini yapabilecek yetkinlikte olmalı ve bunun için eğitime tabi tutulmalıdır. Çalışanların bakış açısı kalite sisteminin nasıl çalışacağını tanımlamaktadır. Çalışanlarla etkin iletişim kurulması sağlanmalı ve sürekli beklenti öneri şikayetlerini izleyerek sisteme katılımın sağlanması gerekmektedir.

4.Süreç Yaklaşımı:ISO 9001 2008 Kalite yönetim Sistemi  süreç odaklılık gereklidir: hedeflenen bir sonuç, ilgili kaynaklar ve faaliyetler bir süreç olarak yönetildiği taktirde, daha verimli bir şekilde temin edilecektir. Bunun için hangi süreçlerin mevcut olduğu, bunların nasıl yönetildiği ve kontrol altında tutulduğu, nasıl tanımlanmış olduğu, nasıl izlendiği ve ölçüldüğü ve sürekli iyileşmesinin nasıl sağlandığının bilinmesi temel teşkil eder.

5.Yönetime Sistem Yaklaşımı:Yönetimde sistem yaklaşımı için birbirleriyle ilişkili süreçleri bir sistem olarak tanımlamak, anlamak ve yönetmek gerekmektedir. Süreçler hiçbir zaman izole edilmiş şekilde bulunmazlar-süreçler birbirleriyle ilişkilidir, bir sürecin çıktısı genellikle başka bir sürecin girdisi şeklindedir. Bu husus hem yönetim hem de çalışanlar tarafından tam olarak anlaşılmalı ve her bir sistemin nasıl çalıştığı bilinmelidir.

6.Sürekli İyileştirme:Süreçlerin ve çıktıların sürekli iyileştirilmesi kalıcı bir hedef olmalıdır: Daha etkin ve verimli kalite sistemine sahip olabilmek amacıyla, kuruluşlar sahip oldukları süreçleri sürekli olarak iyileştirmelidir bu husus özellikle müşterilere sunulan çıktılarda iyileşme elde edilmesini sağlayacaktır. Müşteri istekleri sürekli değişmektedir ve kuruluşlar bu değişimi karşılayacak şekilde hareket etmelidir.

7.Verilere Dayalı Karar Verme Yaklaşımı: Gerçeklere dayalı haber alma mekanizması, verilerin ve bilginin analizine dayanan planlamayı temel almalıdır: Bu husus, kuruluşun sahip olduğu tüm süreçleri ve çıktıları izlemesini ve ölçmesini gerektirir. Bu sayede elde edilen sonuçların hangi düzeyde olduğu bilinecek ve bu bilgi sayesinde iyileşme sağlanabilecek noktalar tespit edilecektir. Bu bağlamda, müşteri memnuniyeti önemli bir ölçüttür.

8.Tedarikçilerle Karşılıklı Fayda:Tedarikçilerle etkin işbirliği ilişkileri sağlanmalıdır: kuruluşlar ve tedarikçileri birbirlerine bağılıdır ve iyi bir işbirliği yaklaşımı her iki tarafında fayda elde etmesini sağlayacaktır. Bu husus tedarikçilerle yakın bir şekilde çalışarak ihtiyaç ve beklentilerini anlamayı, iyi bir iletişim ortamı sağlamayı ve onların ihtiyaçlarını göz önünde tutmayı gerektirir.
CE İşareti (CE Belgesi) Faydaları
CE İşareti ürünün AB ülkelerinde serbest dolaşımını ve pazarlanmasını sağlar,
Sanayiciler, ulusal ve uluslar arası düzeyde ürünlerini pazarlayabilmek için, ürün üzerine “CE” işareti koymak mecburiyetindedirler,
CE İşareti, ürünün AB teknik mevzuatına uygunluğunu belirtir,
CE İşareti, bir çeşit ürün pasaport işlevini görür,
CE İşareti, kesinlikle bir kalite markası ve garanti belgesi değildir,
CE İşareti, kalitenin başladığı seviyeyi gösterir,
CE İşareti, bu seviyenin altındaki mamuller emniyetsiz olarak, nitelenir ve piyasaya arz edilmezler, dolayısıyla kalitesiz olarak kabul edilirler,
CE İşaretli ürün AB ülkelerinde, normlarla ilgili yasal gerekçeler ortaya konarak geri çevrilmesi mümkün değildir,
CE İşareti, Yeni yaklaşım direktiflerine uygunluğun bir göstergesidir.


Acil Destek Hattı
     0555 767 62 63
info@datatasarim.com.tr
   Salon
Skorbordları
   Futbol
Skorbordları
   Branş
Skorbordları
  Su Spor
Skorbordları
Sistem Yerleşim
   Çizimleri
Geleneksel
Sporlar
Atletizim
Yükleme Merkezi
         21.Cadde 615. Sokak No:8 İvogsan - Ankara       Telefon: + 90 312 394 00 57   Faks: + 90 312 394 00 57
info@datatasarim.com.tr      Murat Demir :     0555 767 62 63
     Copyright 2015-2023. All Rights Reserved